O nás

Spoločnosť som založila v roku 2016 po dlhoročných skúsenostiach v oblasti externého a interného účtovníctva a poradenstva vrámci auditov a kontrolingu.

Po úspešnom ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v odbore účtovníctvo, dane a audit v roku 2004 som začala svoju aktívnu činnosť práve v externom účtovníctve a neskôr aj v audite. Od roku 2006 som sa stala aj členom Slovenskej komory audítorov.

Neskôr som svoje vedomosti rozšírila aj na medzinárodnú úroveň (ACCA -Association of Chartered Certified Accountants), kde  som v roku 2010 získala certifikát za ukončenie základného modulu v oblasti účtovníctva.

„Všetci ľudia prirodzene túžia po vedomostiach.“ —  Aristoteles

Neustále zmeny v našej legislatívne nás nútia pravidelne sa vzdelávať a vedieť sa rýchlo zorientovať v  účtovných a daňových otázkach.

Vieme, že nie všetci majú vášeň a nadšenie sedieť nad novelami a zmenami, preto ich sledujeme za Vás a radi Vám navrhneme riešenie šité na mieru.

Tešíme sa na Vás!

Ing. Ivana Jevčičová

Externým spracovaním účtovníctva získate:

 • úsporu mzdových nákladov
 • úsporu nákladov na školenia, vzdelanie zamestnancov, odbornú literatúru

 • úsporu nákladov na licenčné zakúpenie ekonomického softwaru a jeho aktualizáciu

 • úsporu na kancelárskych potrebách a priestoroch.

 • spracovanie účtovnej agendy podľa platnej legislatívy

 • sledujeme za vás predpisy v daňovej a účtovnej oblasti

 • neustále si zvyšujeme odbornú kvalifikáciu

 • ručíme za správnosť spracovania účtovníctva

 • spracujeme výstupy podľa vašich predstáv

 • spracovanie účtovníctva bude pre vás ekonomickejšie

 • dodržiavame dohodnuté termíny